Deltagerne i ISOAMKIT har afholdt deres første projektmøde hos Dansk And i Struer. Formålet med mødet var blandt andet at diskutere projektets fem arbejdspakker og gennemgå projektets kommunikationsplan.

DTU Fødevareinstituttet er ansvarlig for arbejdspakke 1, der omfatter udviklingen af den detektionsteknologi, der skal danne grundlag for analysekonceptet i projektet. 

På projektmødet nedsatte deltagerne en styregruppe, der skal sikre projektets fremdrift og optimale ressourceudnyttelse. Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de deltagende parter: Mogens Madsen fra Dianova, Dang Duong Bang fra DTU Fødevareinstituttet, Anders Wolff fra DTU Nanotek, Martin Daasbjerg fra Dansk And og Kirsten Kirkeby fra Danish Crown.